G Steel G Steel G Steel G Steel
ร่วมงานกับเรา
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังต้องการคัดสรรบุคคลากรใหม่จำนวนหลายตำแหน่งทั้งที่สำนักงานกรุงเทพฯ และที่โรงงานในจังหวัดระยอง ดังนี้
 

 
สำนักงานใหญ่
   
  Purchasing Officer

 -   Male or Female age 25-35 years old


 -  Bachelor’s degree in Engineering or related fields


 -  Experience in purchasing is an advantage


 -  Knowledge SAP is a plus


 -  Energetic, mature, hard-working and being a team player


 -  Good computer skill in Ms. Office


 -  Good in speaking and writing English


 -  Able to work in Bangkok and Rayong
 สำนักงานโรงงาน
   
  Engineer / Senior Engineer


 • Male and not over 30 years old


 • Bachelor&rt;s Degree in Computer Science, Mechanical, Electric(Power), Instrument, Electronic or Computer Engineering


 • 0-5 years experiece in Heavy Industry 


 • Good command of speaking and writing Technical English 

 


Safety Officer / Safety Inspector


 • Male, age between 22-30 years old


 • High Vocational or Bachelor Degree in related fields (Professional Safety Officer&rt;s Qualification is Preferred)


 • Fair in speaking, reading and writing English


 • 0-4 years experience in a safety position


 • Good computer skill in Microsoft Office

 


วิศวกรจัดซื้อ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านจัดซื้อ Spare Parts ของโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ช่างเทคนิค ฝ่ายผลิต-ซ่อมบำรุง

- ปฎิบัติงานผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในหน่วยงาน


- วุฒิ ปวช.และปวส. สาขาช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน และช่างอื่นทุกสาขา


- ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และสามารถทำงานเป็นกะได้


 


พนักงานปฎิบัติการฝ่ายผลิต

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี


- จบวุฒิ ม.3 และ ม.6


- ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิต สามารถทำงานเป็นกะได้
 

All positions must be Thai citizens with good command of English and computer literacy

Please send an application letter with detailed resume and a recent photo to:
Human Resources and Administration Department

G Steel Public Company Limited
PASO Tower, 18th Floor, 88 Silom Road,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500.
Tel. (662)634-2222,
Fax.(662)634-3771

E-mail : recruit@gsteel.com

Only shortlist applicants will be notified