G Steel G Steel G Steel G Steel
รางวัล
 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัล

 
รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2548
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2548 อุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่ทำเนียบรัฐบาล