G Steel G Steel G Steel G Steel
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 30 ธ.ค. 62
 No. of Share  %
1 Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited    14,461,489,473 49.99%
2 M-Power TT Ltd.      4,571,096,822 15.80%
3 บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด      2,025,246,897 7.00%
4 บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด         567,312,699 1.96%
5 บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด         566,056,684 1.96%
6 นายนิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์         444,682,520 1.54%
7 นายทวีฉัตร จุฬางกูร         432,208,900 1.49%
8 นายณัฐพล จุฬางกูร         402,878,400 1.39%
9 นายกฤษนันทร์ เกวลี         276,463,000 0.96%
10 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล         273,095,200 0.94%
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 4,908,234,837 16.97%
จำนวนหุ้นรวม 28,928,765,432 100.00%