G Steel G Steel G Steel G Steel
ใบรับรอง
 
ใบรับรอง

 
ใบรับรอง

 
เกียรติบัตรชมเชยด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเพียงรายเดียวในประเทศ ที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมโครงการ GERIAP ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2548 โดยทาง UNEP ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย ทั้งนี้นับแต่วันที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โรงงานผลิตเหล็ก จี สตีล